พมจ.เลย

previous arrow
next arrow
Slider
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย (Loei province Social development and human security office) ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 / โทร.042-814984 , 042-811645 โทรสาร 042-832320 / E-mail : loei@m-society.go.th

ข่าว สาร

การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน (วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำ) สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ


ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแล)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภา …
อ่านต่อ

ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย …
อ่านต่อ

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    สามารถตรวจสอบสิทธิ์แ …
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

อดีตสามีของเพื่อนหึงหวงและใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายนายอานุภาพ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงษฺ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
พมจ.เลย
Facebook Pagelike Widget

การให้บริการประชาชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

254338
Total Visitors
1590
Visitors Today
1590
Visitors Today
254338
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  042-811393 , 042-811645 
โทรสาร.042-832320
  loei@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial