พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวจีรนันทน์  จันทร์พาณิชย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ เเละทีม ONE HOME พม.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานวัฒนธรรม ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี


Share: