อดีตสามีของเพื่อนหึงหวงและใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายนายอานุภาพ ธนะบุตร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ถูกอดีตสามีของเพื่อนหึงหวงและใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ ณ บ้านนาหมูม่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


Share: