วันคนพิการสากล ประจำปี 2564

📌 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย
ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 ในช่องทาง ดังนี้ ⏩ระบบ “ออนไลน์” โดยสแกนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code หรือ ⏩Live Facebook เพจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 🔥🔥ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สแกนลงทะเบียน QR Code ในอินโฟได้เล๊ยยย🔥🔥 ✳️แล้วพบกัน 3 ธันวาคมนี้ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ✳️✳️
#3ธันวาคม #วันคนพิการสากล #วันคนพิการสากล64

Share: