สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเลย

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเลย

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 20 ตุลาคม 2563

สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ข้อมูลจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย

ข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดเลย

ข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเลย

          
          
          
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial