ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดเลย


 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางบุปผา ทัพกฤษณ์

ตำแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
โทรศัพท์หน่วยงาน : 042-811293
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ถนนมลิวรรณ, ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, 4200

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสุจิตรา ดวงเต็ม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย

เบอร์ติดต่อ 042 814 840

สถานที่ทำงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย เลขที่ 269 หมู่ 6 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ :  นายชูศักดิ์ สุปินะ 

ตำแหน่ง : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย

เบอร์ติดต่อ : 042 810 213

สถานที่ทำงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย 252 หมู่ที่ 2 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial