พมจ.เลย

banner-contract
bn2
bn4
bn3
bn5
04-covid-19-doc
SocialWelfareBanner_WEB
163c9fffd4dfae_JKFMIOPEHGLQN
bn7
bn6
bn6-sca4led
bn6-scaled
previous arrow
next arrow
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย (Loei province Social development and human security office) ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 / โทร.042-814984 , 042-811645 โทรสาร 042-832320 / E-mail : loei@m-society.go.th 📌คนไทยในอิสราเอลที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน‼️ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ที่หมายเลข📞 +972 546368150 📌ผู้ที่ประสงค์จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอล สามารถติดต่อ Call center กรมการกงสุล (30 คู่สาย ตลอด 24 ชม.) ที่หมายเลข📞 02 5728442 (กด 0) และที่หมายเลขฉุกเฉินที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศที่หมายเลข 📞 064-019-8530 📞 064-019-8907 📞 099-616-4786 หรือหมายเลข 📞 02 5751047-51 📞 02 575 1053 (ในวันเวลาราชการ) ✉️ Email: consular02@mfa.go.th

ข่าว สาร

monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovere1d
2-Copy-Recovered-Recovered
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered25
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered26
122
29
0530AE75-8E25-445E-8466-719D13D04F79
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered26
29
122
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered27
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered28
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered29
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered30
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered31
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered32
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered33
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered34
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered35
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered36
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered37
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered38
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered39
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered40
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered41
monday-Recovered-Copy-Recovered-Recovered42
123
125
211
223
124
55
212
1654af56418be1_LKMEQPNOJFHGI
231
1654af5782d940_GQJOPNILMKFHE
onehome
131
S__4505613
3186
3185
S__4497417
S__10526777
38
3009
1654af695f36e5_KIMGLQJEPHNOF
241
132
321
onehome2
213
1110
126
214
39
56
127
215
310
44
57
6
127
215
310
57
128
216
311
45
1221
S__4530180
129
217
312
58
130
218
313
46
59
S__4546563
133
219
314
S__4546569
134
220
315
510
S__4562947
1210
135
224
322
511
136
225
361
371
48
61
137
226
49
S__85745668
S__85745669
S__85745671
316
1211
227
1231
138
228
317
410
512
62
139
229
previous arrow
next arrow
448454
Template2
434374
S__68214790
Template
Template3
Template1
12
Template4
Template5
457253
13
15
164df3bdc7887a_NJHFPELMKQOGI
14
1
3
11
450435
S__147439745
136316
2
168178
Template6
21
31
33
8
10
4
6
S__10526778
3189
3008
41
1222
42
61
62
22
43
44
211
34
5
S__85745670
previous arrow
next arrow

การให้บริการประชาชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

789677
Total Visitors
54
Visitors Today
54
Visitors Today
789677
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000


  042-811293 , 042-811645 โทรสาร.042-832320


  loei@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial