สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเลย

ข้อมูลทางสังคมจังหวัดเลย

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูล วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ข้อมูลจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย

ข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดเลย

ข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

สถิติการค้ามนุษย์จังหวัดเลย

สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 พม.จังหวัดเลย

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเลย

          
          
          
          
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial