ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ...
อ่านต่อ

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการล ...
อ่านต่อ

แบบสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 ขอความกรุณาประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเลย กรอกข้อมูลในหัวข้อเรื่อง “การสำรวจสถานการณ์ความรุนแรง ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial