ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อคิดเห็น

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว

 

 

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:เยี่ยมบ้านและสถานที่ประกอบอาชีพ ผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายทองพูน เจริญสุข ตำแหน่งนิติกร นางสาวนันท์นภัส วัฒนราช และนายธนภัทร พัฒน์มงคลกุล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ออกตรวจเยี่ยมบ้านและสถานที่ประกอบอาชีพ ผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล เพื่อสอบข้อเท็จจริง ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย รวมทั้งสิ้น 7 ราย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial