การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2564

การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2564

                     ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี2564 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแบบเสนอประวัติและผลงานของเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครบุคลากร อายุระหว่าง 18-30ปี เข้าร่วมโครงการตามประกาศ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ       Download
ดาวน์โหลดใบสมัคร       Download

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial