ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2


พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0 4281 1293,0 4281 4984 
line Official Account :https://lin.ee/wdzN7x1

Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
👉👉พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน
🕘วัน เสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
🏣ห้องสอบ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

Share:ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเพื่อพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเพื่อพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา🤵‍♀️
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา นิติศาสตร์
🏣วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
– รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0 4281 1293, 0 4281 1645

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial