ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเราะห์
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 042-811293,042-811645

 


Share: