ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเพื่อพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเพื่อพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา🤵‍♀️
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา นิติศาสตร์
🏣วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
– รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0 4281 1293, 0 4281 1645

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share: