ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
👉👉พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน
🕘วัน เสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
🏣ห้องสอบ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

Share: