ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2


พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0 4281 1293,0 4281 4984 
line Official Account :https://lin.ee/wdzN7x1

Share: